+92-5827-927059

Rj’s

FM101 Mirpur RJs

Rj Ayesha Kanwal

Rj Imran Mirza

Rj Sami Kanwal 

Rj Atiya Khushbash

Rj Humayun Mirza

Rj Ayesha Hanif 

Rj Sadiya Yousaf

Rj Ali Haider

Rj Safina Sayd

Rj Riffat Qureshi

Rj Raaz Jhalemi

Rj Raaz Ehtsham

Rj Bilal Rafique

Rj Rahat Nayab

Rj Anees Mughal

Rj Fozia Siddqiue

Rj Fozia Mughal

Rj RJ Shahid Sohail Zafar

Rj Dr. Ateeq Ahmed